T.C.
KIRŞEHİR VALİLİĞİ
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
(Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü)
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Doğum
 1. Resmi doğum raporu veya sözlü beyan ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge.
10 dk
2
Çok Dilli Doğum Belgesi
 1. Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge.
5 dk
3
Evlenme
 1. Evlendirme Memurluğunca düzenlenmiş 2 örnek mernis evlenme bildirimi.
10 dk
4
Çok Dilli Evlenme Belgesi
 1. Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge.
5 dk
5
Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi
 1. Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge.
 2. Evlenecek çiftlerden yabancı uyruklu kişi varsa, o kişinin nüfus bilgilerini kapsayan kimlik suretinin bulunduğu dilekçe.
5 dk
6
İdarece Kayıt Düzeltme
 1. Dayanak belgesi ve dilekçe.
15 dk
7
Ölüm
 1. Ölüm olayını bildirmekle yükümlü görevlilerce düzenlenmiş 2 örnek mernis ölüm tutanağı
 2. Ölene ait nüfus cüzdanı
10 dk
8
Çok Dilli Ölüm Belgesi
 1. Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge.
5 dk
9
Boşanma
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
15 dk
10
Boşanamama Kararı
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
15 dk
11
Evliliğin Feshi
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
15 dk
12
Evliliğin İptali
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
15 dk
13
Evlat Edinme
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
20 dk
14
Tanıma
1) Tanıma senedi noter veya mahkemece yapılmışsa onaylı 2 örnek tanıma senedi.
2) Tanıma senedini Nüfus İdaresi yapacaksa ilgilinin beyanı ve nüfus cüzdanı ile tanınan çocuğa ait varsa doğum raporu.
20 dk
15
Çifte Uyrukluluk
 1. Vatandaşlıktan çıkma belgesi (Form F)
15 dk
16
Kayıt Düzeltme
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
15 dk
17
Kayıt Silme
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
15 dk
18
Mükerrer Kayıt Silme
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar veya idarenin verdiği karar.
15 dk
19
Nesep Düzeltme
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar veya idarece düzenlenen nesep düzeltme formu.
15 dk
20
Gaiplik
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
15 dk
21
Vasiyet
 1. Noterlerce düzenlenmiş vasiyet bildirim formu veya vasiyet bildirim yazısı.
10 dk
22
Nüfus Kayıt Örneği
 1. Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge.
2 dk
23
Veraset Kaydı
 1. Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge ve varsa veraset ilamı dava dilekçesi.
10 dk
24
T.C.K.K. Değiştirme
 1. Eski nüfus cüzdanı
 2. 1 adet Biyometrik fotoğraf
 
10 dk
25
Uluslararası Aile Cüzdanı
 1. Evli çiftlere ait nüfus cüzdanları
 2. 2 adet fotoğraf
 3. Eski aile cüzdanı
 
20 dk
 
    26
 
Adres Değiştirme
 
 1. Kişinin sözlü beyanı, beyan sahibine ait nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge.
 2. Ancak beyan edilen adreste halen bir başkasının oturduğunun tespiti halinde, ilgiliden adres beyan formu ile birlikte beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu kaydı, gibi belgeler istenecektir.
 
 
 
 
10 dk
27
Kişi Bilgileri Güncelleme
 1. Kişinin beyanı
 2. Hatanın tespiti halinde ilgili personel
5 dk
28
Yerleşim Yeri Belgesi
 1. Almaya yetkili kişinin beyanı
 2. Beyan sahibine ait nüfus cüzdanı ya da nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge.
2 dk
29
Vatandaşlığa Alınma
 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Anne ve baba veya bunlardan herhangi birisi Türk vatandaşı iseler, nüfus kütüklerinde kayıtlı olduklarını gösterir bilgi ve belgeler,
 3. Anne ve babadan birisi yabancı ise yabancı olan anne ya da babanın yabancı kimliğini gösterir belgenin tasdikli Türkçe tercümesi ile ilgilinin bunlara bağlı olarak o devletin vatandaşlığını kazanıp kazanmadığının tespitine dair belge,
 4. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi reşit ise anne, baba ya da birinci derecede akrabası olan kişilerin yakınlık derecelerini gösterir şekilde resmi makamlarca alınmış imzalı ifadeleri,
 5. Vatandaşlık Hizmet Bedeli Tahsilat Makbuzu
İl Komisyonunca  1 ay içerisinde sonuçlandırılmakta olup, daha sonra karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilmektedir.
30
5901 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge
 1. Dilekçe,
 2. İki adet fotoğraf,
 3. Yabancı devlet vatandaşı olduğunu gösterir belgenin noter tasdikli  Türkçe tercümesi
10 dk
31
Taleplerin ve sorunların incelenerek sonuçlandırılması
 1. Dilekçe
20 dk
32
Sürücü Belgesi
 1. Sürücü Belgesi  bedelinin yatırıldığına dair Dekont
 2. Bir adet Biyometrik fotoğraf
 3. Sağlık raporu
10 dk
33
Pasaport
 1. Pasaport bedelinin yatırıldığına dair Dekont
 2. Bir adet Biyometrik fotoğraf
10 dk
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
                                                   
İlk Müracaat Yeri                  : Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü                                                                 İkinci Müracaat Yeri            : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İsim                                       : Sinan KAYA                                                                                               İsim                                      :Mehmet KAYA
Unvan                                   : Nüfus Müdürü                                                                                           Unvan                                   : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
Adres                                    : Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü/KIRŞEHİR                                               Adres                                    : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü/KIRŞEHİR
Tel                                          : 0 386 214 02 26                                                                                        Tel                                          : 0 386 213 29 49
Faks                                      : 0 386 213 44 70                                                                                         Faks                                      : 0 386 213 44 70
E-Posta                                 : kirsehir40@nvi.gov.tr                                                                              E-Posta                                 : kirsehirilnufus@nvi.gov.tr