T.C.
KIRŞEHİR VALİLİĞİ
Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü
 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
 1.  
 
Doğum
 1. Resmi doğum raporu veya sözlü beyan, beyan sahibine ait T.C Kimlik Kartı , nüfus cüzdanı ya da T.C.Kimlik Kartı  yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge.
8 dk
 1.  
Çok Dilli Doğum Belgesi
 1. Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait  T.C Kimlik Kartı,nüfus cüzdanı ya da T.C Kimlik Kartı  yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge.
3 dk
 1.  
Evlenme
 1. Evlendirme Memurluğunca düzenlenmiş 2 örnek mernis evlenme bildirimi.
6 dk
 1.  
Çok Dilli Evlenme Belgesi
 1. Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait T.C Kimlik Kartı  ya da T.C Kimlik Kartı  yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge.
3 dk
 1.  
Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi
 1. Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait T.C Kimlik  Kartı  ya da T.C.Kimlik Kartı  yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge.
 2. Evlenecek çiftlerden yabancı uyruklu kişi varsa, o kişinin nüfus bilgilerini kapsayan kimlik suretinin bulunduğu dilekçe.
4 dk
 1.  
İdarece Kayıt Düzeltme
 1. Dayanak belgesi ve dilekçe.
8 dk
 1.  
Ölüm
 1. Ölüm olayını bildirmekle yükümlü görevlilerce düzenlenmiş 2 örnek mernis ölüm belgesi,
 
 1. Ölene ait nüfus cüzdanı
6 dk
 1.  
Çok Dilli Ölüm Belgesi
 1. Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait T.C. Kimlik Kartı   ya da T.C. Kimlik Kartı  yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge.
3 dk
 1.  
Boşanma
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
6 dk
 1.  
Evliliğin Feshi
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
6 dk
 1.  
Evliliğin İptali
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
6 dk
 1.  
Evlat Edinme
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
8 dk
 1.  
Tanıma
     1. Tanıma senedi noter veya mahkemece yapılmışsa onaylı 2 örnek tanıma senedi.
     2. Tanıma senedini Nüfus İdaresi yapacaksa ilgilinin beyanı ve nüfus cüzdanı ile tanınan çocuğa ait varsa doğum raporu.
10 dk
 1.  
Çifte Uyrukluluk
 1. Vatandaşlıktan çıkma belgesi (Form F)
6 dk
 1.  
Kayıt Düzeltme
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
6 dk
 1.  
Kayıt Silme
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
6 dk
 1.  
Mükerrer Kayıt Silme
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar veya idarenin verdiği karar.
8 dk
 1.  
Nesep Düzeltme
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar veya idarece düzenlenen nesep düzeltme formu.
6 dk
 1.  
Gaiplik
 1. Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
6 dk
 1.  
Vasiyet
 1. Noterlerce düzenlenmiş vasiyet bildirim formu veya vasiyet bildirim yazısı.
5 dk
 1.  
Nüfus Kayıt Örneği
 1. Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait T.C. Kimlik Kartı  ya da T.C Kimlik Kartı  yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge.
2 dk
 1.  
Veraset Kaydı
 1. Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait T.C. Kimlik Kartı  ya da T.C. Kimlik Kartı  yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge ve varsa veraset ilamı dava dilekçesi.
10 dk
 1.  
T.C. Kimlik Kartı    
 
Başvurusu
 1. Kimliğini Kanıtlayacak Belge ( T.C. Kimlik Kartı,Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet, Memur Kimliği, Aile Cüzdanı, Basın Kartı, Öğrenci Belgesi, Avukatlık Kimlik Kartı, vb. )
 2. 1 adet Biyometrik fotoğraf
10 dk
 1.  
Uluslararası Aile Cüzdanı
 1. Evli çiftlere ait T.C. Kimlik Kartları yada nüfus cüzdanları
 2. Evli çiftlere ait 2 şer adet fotoğraf
 3. Varsa Eski aile cüzdanı
 
15 dk
 1.  
Adres Değiştirme
 1. Kişinin sözlü beyanı, beyan sahibine ait T.C. Kimlik Kartı  ya da T.C. Kimlik Kartı  yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge.
 2. Ancak beyan edilen adreste halen bir başkasının oturduğunun tespiti halinde, ilgiliden adres beyan formu ile birlikte beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu kaydı, gibi belgeler istenecektir.
 
5 dk
 1.  
Kişi Bilgileri Güncelleme
 1. Kişinin beyanı
 2. Hatanın tespiti halinde ilgili personel
 
 
 
5 dk
 1.  
 
Evlenme Ehliyet Belgesi
 1. Almaya yetkili kişilerin T.C. Kimlik Kartı ya da T.C. Kimlik Kartı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge.
 2. Dilekçe
 
3 dk
 1.  
Yerleşim Yeri Belgesi
 1. Almaya yetkili kişinin beyanı
 2. Beyan sahibine ait T.C. Kimlik Kartı  ya da T.C. Kimlik Kartı yerine geçen fotoğraflı ve tasdikli (pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, kamu kurumları personel kimlik kartı) kendisini kanıtlayacak resmi bir belge.
1 dk
 1.  
5901 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge
(Mavi Kart)
 1. İki adet fotoğraf,
 2. Uyruğu taşınan diğer ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik kartı veya pasaport
5 dk
 1.  
Taleplerin ve sorunların incelenerek sonuçlandırılması
 1. Dilekçe
10 dk
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
                                                   
İlk Müracaat Yeri               : Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü                                                                    İkinci Müracaat Yeri         : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İsim                                       : Mustafa KURTBELİ                                                                                       İsim                                      : Şinasi KAYA
Unvan                                   : Nüfus Müdürü                                                                                               Unvan                                     : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
Adres                                    : Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü/KIRŞEHİR                                                Adres                                    : İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü/KIRŞEHİR
Tel                                          : 0 386 214 02 26                                                                                              Tel                                          : 0 386 213 29 49
Faks                                      : 0 386 213 44 70                                                                                              Faks                                      : 0 386 213 44 70
E-Posta                                 : kirsehir40@nvi.gov.tr                                                                                  E-Posta                                 : kirsehirilnufus@nvi.gov.tr